Realizacje

A4226 Wielka Brytania

Lokalizacja:

A4226, Barry, Vale of Glamorgan, Wielka Brytania

Zastosowanie:

Wyznaczanie linii jezdni

Podłoże:

 A4226 jest często uczęszczaną, krętą, gminną drogą pomiędzy Barry, Międzynarodowym Lotniskiem w Cardiff, A48 i autostradą M48.

Rada Vale of Glamorgan, by przeciwdziałać bardzo wysokiej liczbie wypadków, podjęła szereg działań by poprawić bezpieczeństwo: ograniczyła prędkości do 40 mil/h, zainstalowała kamery pomiaru prędkości i dodatkowe oznaczenia dróg oraz wymieniła dotychczasową nawierzchnię na antypoślizgową.

Przeprowadzone analizy wskazały, że bardzo duża liczba wypadków miała miejsce w nocy, gdyż kierowcy mieli problem z oszacowaniem drogi znajdującej się przed nimi.

Instalacja:

Instalacja aktywnych PEO została zapoczątkowana w lipcu 2002 i dotyczyła prawie 200 aktywnych kocich oczek SolarLite. Wytyczała linię środkową za pomocą elementów o białych diodach LED, a łuki na zewnętrznych krawędziach drogi za pomocą elementów o czerwonych diodach. Usytuowanie aktynych kocich oczek zostało szczegółowo zaprojektowane, tak aby dokładnie wskazywać kierowcom znajdujące się przed nimi łuki.

Po sukcesie pierwszej instalacji, trasa została poddana kolejnemu unowocześnieniu poprzez instalację SolarLite serii F, montowanych w nawierzchni drogi aktywnych kocich oczek LED, zatwierdzonych przez Radę Walii.

Produkty SolarLite serii F to odśnieżalne, samozasilające się, ładowane energią słoneczną aktywne kocie oczka zapewniające 10-krotnie lepszą widoczność, do 1000 m oraz większą efektywność w wymagających warunkach atmosferycznych i nocnych niż standardowe elementy odblaskowe.

Korzyści z zastosowania systemów SolarLite są wymierne na drogach krętych, pagórkowatych i górskich. Tradycyjne elementy odblaskowe i oznaczenia drogi są wówczas prawie niewidoczne, natomiast aktywne kocie oczka serii F na stałe wyznaczają linię jezdni i pozostają widoczne w każdym momencie. Podczas jazdy przy prędkości 100 km/h elementy SolarLite pozwalają kierowcy na uzyskanie dodatkowych 30 sekund czasu na reakcję. W przypadku konwencjonalnych elementów odblaskowych kierowcy dysponują jedynie nieco ponad 3 sekundami. Użytkownicy dróg mają zatem możliwość lepszej oceny niebezpiecznych sytuacji spotykanych w trakcie poruszania się po jezdni. Maleje liczba wypadków i ofiar śmiertelnych.

Korzyści:

W okresie ostatnich 3 lat od instalacji systemu i innych rozwiązań liczba wypadków na opisywanym, ruchliwym odcinku drogi spadła o 72% w porównaniu do poprzednich 3 lat.

Aktywne kocie oczka SolarLite pomogły zredukować liczbę wypadków, gdyż kierowcy byli informowani o przebiegu drogi, szczególnie w miejscach, gdzie tradycyjne oświetlenie było niepraktyczne i zbyt kosztowne. Produkty SolarLite przyczyniły się do utrzymania płynnego ruchu samochodowego i ocalenia wielu istnień ludzkich.