Rozwiązania

Bezpieczne aktywne przejścia dla pieszych

Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych LUNARO to wysokiej klasy system wykorzystujący m.in. technologię solarną oraz LED.

Aktywne przejście dla pieszych jest rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, jak również i kierowców. Podstawowym zadaniem bezpiecznego aktywnego przejścia jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje się na przejściu (zebra) lub w jego bezpośredniej okolicy. Nie działa w sposób ciągły, lecz tylko w momentach gdy jest potrzebny.

Atuty bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych :

  1. Wzrost bezpieczeństwa pieszych - wyposażenie przejścia dla pieszych "zebry" w system bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych LUNARO zdecydowanie zwiększa poziom bezpieczeństwa osób przekraczających przejście oraz przebywających w jego okolicy.
  2. Redukcja prędkości - poszczególne elementy przejścia, a przede wszystkim ich aktywne działanie wpływają na redukcję prędkości zbliżających się do przejścia pojazdów.
  3. Skrócenie drogi hamowania w przypadku wykorzystania czerwonej nawierzchni ostrzegawczej.
  4. Większa czujność i koncentracja kierowców przed przejściem dla pieszych z uwagi na sygnały emitowane przez diody LED.
  5. Zdecydowanie niższe koszty w porównaniu do budowy drogiej sygnalizacji świetlnej.

Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych składa się z następujących elementów:

  • aktywnego systemu przejścia dla pieszych umieszczanego nad znakiem D6 wraz z detektorami ruchu identyfikującymi pieszego, np. system SeeMe
  • aktywnych punktowych elementów odblaskowych, np. SolarLite F, montowanych przed przejściem dla pieszych
  • masy chemoutwardzalnej Triflex o czerwonym, ostrzegawczym kolorze

System aktywnego przejścia dla pieszych
Aktywne przejście dla pieszych SeeMe produkcji szwedzkiej jest rekomendowane przez UE i jest składową projektu "Bezpieczna droga do szkoły" oraz w szwedzkiej "Wizji Zero". System posiada znak CE oraz spełnia wszelkie normy oraz dyrektywy UE. System został wyróżniony za swoją wysoką efektywność działania oraz jakość. Doceniony został także w Polsce przez wielu Zarządców, wypierając słabsze i nieskuteczne rozwiązania. SeeMe to wysokiej klasy aktywny system przejścia dla pieszych wykorzystujący technologię solarną i diody LED. System nie działa w sposób ciągły tylko w momentach, gdy jest potrzebny. Widoczny z odległości nawet 900 m. Brak połączeń kablowych, komunikacja bezprzewodowa pomiędzy elementami systemu sprawia, że rozwiązanie można stosować nawet na najbardziej skomplikowanych lokalizacjach.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe
Aktywne PEO solarne SolarLite oraz kablowe typu Hardwired są produkcji brytyjskiej. Technologia jest rozwijana przez producenta od ponad 20 lat. Z tego powodu trudno znaleźć słabe punkty produktów. Kocie oczka SolarLite spełniają normy europejskie 1463-1 oraz 1463-2, posiadają znak CE i według prawa budowlanego mogą być stosowane na polskich drogach. Elementy SolarLite działają w trybie zmierzchowym tworząc w warunkach nocnych i niepogody doskonale widoczną linię warunkowego zatrzymania. Elementy Hardwired działają pulsacyjnie i są zintegrowane z modułami ostrzegawczymi nad znakiem D6. Aktywne PEO są odśnieżalne, wysokość nad nawierzchnię drogi to tylko 4 mm, elementy wykonane są w technologi LED, mogą być zasilane solarnie lub z sieci, widoczne z odległości do 900 m.

Czerwona nawierzchnia ostrzegawcza
Masa Trfilex to wysokiej jakości niemiecka masa chemoutwardzalna. Jej zastosowanie gwarantuje długotrwały efekt. Wariant czerwony z uwagi na swoje zastosowanie charakteryzuje się bardzo wysoką szorstkością i widocznością. Masa posiada aprobatę IBDiM.

Bezpieczne aktywne przejścia dla pieszych LUNARO można spotkać w całej Polsce. Ponadto brały udział w kampanii Fundacji PZU "STOP WARIATOM DROGOWYM". Akcja Fundacji PZU została oparta o wymienione powyżej produkty, a Generalnym Wykonawcą bezpiecznych przejść w ramach kampanii „STOP WARIATOM DROGOWYM” była firma LUNARO.

Film z budowy bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych w ramach akcji PZU „STOP WARIATOM DROGOWYM” - Inowrocław Film z budowy bezpiecznego aktywnego przejścia dla pieszych w ramach akcji PZU „STOP WARIATOM DROGOWYM” - Radom