Realizacje

S3 Obwodnica Parłówka

Lokalizacja:

Droga Ekspresowa S3, Obwodnica Parłówka

Zastosowanie:

Oznaczenie wlotów na obwodnicę, przekroje 2+1, linie krawędziowe

Podłoże:

Instalacja PEO aktywnych została wykonana na jednej z najbardziej uczęszczanych dróg w Polsce, na Drodze Ekspresowej nr 3, na odcinku Obwodnicy Parłówka. Montaż aktwynych kocich oczek przeprowadzono w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Instalacja:

Instalacja obejmowała montaż aktywnych kocich oczek Solarlite F o konfiguracji dwustronnie białej oraz dwustronnie biało-czerwonej. Aktywne punktowe elementy odblaskowe emitują światło za pośrednictwem diody LED, są odśnieżalne, samo zasilające się, ładowane energią słoneczną.

Korzyści:

Wielokrotnie w warunkach nocnych i niepogody dochdziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych w okolicy Parłówka. Aktywne oznakowanie poziome ma za zdanie przyczynić się do ich redukcji. Kierowcy zbliżając się do miejscowości, poprzez zamontowane aktywne kocie oczka, są ostrzegani o potencjalnym niebezpieczeństwa z odległość prawie 1 km.