Realizacje

DK 2 Obwodnica Siedlec

Lokalizacja:

Droga Krajowa nr 2, odcinek Obwodnica Siedlec

Zastosowanie:

Oznaczenie wysp zwalniających oraz przekrojów 2+1

Podłoże:

Instalacja PEO aktywnych została wykonana na jednej z najbardziej uczęszczanych dróg w Polsce, na Drodze Krajowej nr 2, na odcinku Obwodnica Siedlec. Montaż aktywnych kocich oczek przeprowadzono w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Instalacja:

Instalacja obejmowała montaż dwustronnie białych i jednostronnie białych aktywnych kocich oczek Solarlite F. Znajduję się one w pobliżu 5 wysepek zwalniajcych oraz na przekrojach 2+1, informując kierowców o ich istnieniu. Aktywne punktowe elementy odblaskowe emitują światło za pośrednictwem diody LED, są odśnieżalne, samo zasilające się, ładowane energią słoneczną.

Korzyści:

Wielokrotnie w warunkach nocnych i niepogody dochdziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych w okolicy Siedlec. Aktywne oznakowanie poziome ma za zdanie przyczynić się do ich redukcji. Kierowcy zbliżając się do wysepek zwalniających, poprzez zamontowane aktywne kocie oczka, są ostrzegani o potencjalnym niebezpieczeństwa z odległość prawie 1 km.