Realizacje

Winchelsea Crossing, Australia

Lokalizacja:

Princess Highway, Winchelsea, Australia

Zastosowanie:

Przejście dla pieszych

Podłoże:

Każdego roku tysiące pieszych ginie na drogach na świecie. Na przykład w 2004 roku w Wielkiej Brytanii odnotowano 31,836 wypadków z udziałem pieszych, zginęło w nich 517 osób. Podobnie w Australii, w 2004 roku odnotowano 223 ofiary i 2,400 poważnych obrażeń u pieszych spowodowanych wypadkami samochodowymi.

Autostrada Princess pomiędzy Coloc i Geelong jest jedną z najruchliwszych tras wiodących przez australijski stan Victoria. Przecina miasto Winchelasea. Lokalni mieszkańcy, w tym dzieci, muszą codziennie przez nią przechodzić, stąd poszukiwania lokalnych władz efektywnego rozwiązania podnoszącego ich bezpieczeństwo. Zdecydowano się na zintegrowany z istniejącym systemem ostrzegawczym system inteligentnych aktywnych kocich oczek Hardwired składający się z wmontowanych w nawierzchnię jezdni punktów świetlnych.

Instalacja:

Na przejściu dla pieszych przed szkołą podstawową zainstalowano inteligentne aktywne kocie oczka w odległościach ok. 0,5 m. Elementy połączone są z panelem, który umożliwia osobom nadzorującym włączanie i wyłączanie systemu. Po aktywacji elementy świecą intensywnie, zmuszając kierujących do zatrzymania się. Dodatkowe elementy zainstalowano na linii środkowej przy skrzyżowaniu. Emitują one światło w stronę jadących z naprzeciwka pojazdów, stanowiąc dodatkowe ostrzeżenie przed pieszymi znajdującymi się na przejściu.

Hardwired to inteligentny aktywny system oznaczania przejść dla pieszych widoczny z odległości do 1 km, efektywny, zużywający niewiele energii, wystający tylko 4mm ponad powierzchnię jezdni, przyjazny dla rowerzystów i motocykli oraz całkowicie odśnieżalny.

Korzyści:

Zastosowanie inteligentnych aktywnych kocich oczek przy przejściach dla pieszych pozwala z wyprzedzeniem ostrzec kierowców, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma dodatkowego oświetlenia lub tam, gdzie układ drogi lub jej niedogodności ograniczają pole widzenia. Hardwired są również efektywne w miejscach podatnych na ograniczoną widoczność z powodu warunków atmosferycznych takich, jak mgła, deszcz lub nisko położone słońce, gdzie z powodu oślepiającego blasku tradycyjne uliczne oświetlenie nie jest widoczne.

”Szkoła mieści się przy autostradzie Princess i w mgliste dni przechodzenie przez nią nie jest bezpieczne dla pieszych” wyjaśnia radna i członkini zarządu Barwon Road Safety, Lindsay Schroeter: „Natężenie ruchu to obecnie 6,000 pojazdów dziennie w obu kierunkach. Prawdopodobieństwo wypadku jest bardzo wysokie. Bez wątpienia system Hardwired jest dobrym rozwiązaniem, skutecznie sygnalizuje, kiedy ktoś wchodzi na przejście”.

Dyrektor szkoły podstawowej Judi Fallon mówi: „To od zawsze był bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Dzieci przechodzą przez jezdnię cały czas a my jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Rodzice są pod wrażeniem systemu szczególnie podczas deszczowych i mglistych dni. Przejście jest bardzo dobrze widoczne. Inni dyrektorzy szkół, z którymi jestem w kontakcie, również są pod wrażeniem i pytają gdzie można zakupić instalację”.

Starszy sierżant Simon Paliaga z policji stanowej, komentuje instalację: „Przed instalacją martwiono się o bezpieczeństwo przechodniów, szczególnie dzieci. Widoczność i system ostrzegania kierowców przed zbliżającym się skrzyżowaniem znacznie się polepszył. Szczególnie jest to zauważalne przy złej widoczności spowodowanej mgłą lub deszczem. Teraz jest tu znacznie bezpieczniej, osiągnięto wspaniały rezultat”.