Realizacje

N200 Holandia

Lokalizacja:

N200, Overveen i Bloemendaal, Holandia

Zastosowanie:

Wyznaczanie linii jezdni oraz redukcja kosztów energii i negatywnego wpływu na środowisko

Podłoże:

N200 to odcinek krętej, dwupasmowej drogi pomiędzy Overveen i Bloemendaal w prowincji Noord-Holland. Władze prowincji, zainteresowane zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze oraz minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko, wprowadziły szereg alternatywnych rozwiązań.

Instalacja:

Wmontowane w nawierzchnię drogi, odśnieżalne, wystające tylko 4 mm ponad powierzchnię aktywne kocie oczka Hardwired, zostały zainstalowane na trasie N200 w celu oznaczenoa łuków drogi oraz redukcji kosztów energii i zanieczyszczenia środowiska. Kocie oczka LED Hardwired są aktywowane za pomocą zaprogramowanego włącznika znajdującego się na jezdni i emitują światło tylko wtedy, gdy zbliżają się do nich pojazdy. Elementy są tak rozstawione, by kierowcy mieli wrażenie, iż droga oświetlona jest nieustannie.

Korzyści:

Zastosowane aktywne kocie oczka zredukowały negatywny wpływ na środowisko naturalne i koszty oświetlenia do minimum. Na wszystkich odcinkach drogi, na których zainstalowany został system Hardwired liczba wypadków spadła do zera. Holenderska prowincja Noord-Holland została nagrodzona Narodową Nagrodą z dziedziny Oświetlenia 2005 przyznawaną przez Holenderskie Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy o Oświetleniu (NSW) za innowacyjne rozwiązanie wprowadzone na odcinku drogi N200.

Komentując to wydarzenie, Project Manager prowincji, Paul Rutte powiedział: „Od 1999 podjęliśmy szereg prób wykorzystania alternatywnych metod oświetlenia dróg, w tym rond i ścieżek rowerowych. Prowincji zależy na maksymalnym bezpieczeństwie i minimalnym zanieczyszczeniu i zużyciu energii. Doszliśmy do szeregu wniosków takich, jak to, że aktywne oznakowanie dróg redukuje zużycie energii o 90% w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia lampowego, szczególnie wtedy, gdy zainstalowane elementy włączane są tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W ciągu następnych 3 lat spróbujemy wyeliminować 20 niebezpiecznych odcinków drogi w prowincji wprowadzając alternatywne aktywne kocie oczka Hardwired. Aktywne oznakowania dróg wypełniają lukę pomiędzy tradycyjnym oświetleniem a jego całkowitym brakiem”.

Holandia jest liderem w stosowaniu alternatywnego oznakowania dróg, podejście to doceniane jest także w środowisku międzynarodowym.