Gwarancja i rękojmia

Gwarancja i rękomia na wszystkie oferowane produkty wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży.