Triflex Cryl R238 - masa montażowa

Masa uszczelniająca

Triflex Cryl R238

Triflex Cryl R238 jest dwuskładnikową, stosowaną na zimno, szybkoutwardzalną i szybkoschnącą masą uszczelniającą (na bazie PMMA - Polymethyl methacrylate).

Triflex Cryl R238 to unikalna masa uszczelniająca gwarantująca wysoką jakość, efektywność i komfort pracy, oparta na najnowszych komponentach i rozwiązaniach technologicznych.

Podstawowe cechy:

 • odporność na warunki pogodowe
 • wodoodporność
 • stosowanie na zimno
 • elastyczność
 • odporność na UV
 • wysoka odporność na ścieranie, zużycie, działanie mechaniczne

Typowe zastosowanie:

 • wypełnianie ubytków w asfalcie
 • wyrównywanie nawierzchni asfaltowych
 • montaż różnego rodzaju elementów na drogach, m.in. SolarLite serii F 

Opakowanie i przechowywanie:
Puszka 15 kg. Produkt może być przechowywany przez około 6 miesięcy (nieotwierany, niewymieszany) w suchym i chłodnym miejscu. Należy unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Sposób przygotowywania masy: (Ilość katalizatora Triflex Catalyst potrzebna do przygotowania masy:)
lato – 0,3 kg na 1 opakowanie
zima – 0,6 kg na 1 opakowanie

Temperatura:
Triflex R238 może być stosowany przy temperaturze podłoża oraz otoczenia w zakresie 3 ºC – 35 ºC.

Przygotowanie nawierzchni:
Nawierzchnia powinna być sucha i wolna od drobin zmniejszających przyczepność masy. Temperatura nawierzchni podczas stosowania produktu powinna wynosić co najmniej +3 ºC, gdyż poniżej tej temperatury na nawierzchni może pojawić się wilgoć.

Przygotowanie masy - Triflex Cryl R238 plus Katalizator:
Po dokładnym wymieszaniu głównego składnika - Triflex R238, należy dodać odpowiednią ilość katalizatora i wymieszać produkty maszyną wolnoobrotową do momentu osiągnięcia jednolitej masy, pozbawionej grudek. Czas mieszania wynosi około 2 minut.

Współczynnik mieszania w zależności od temperatury:
0-5 stopni – 0,6 kg katalizatora
5-15 stopni – 0,3 kg katalizatora
15-35 stopni – 0,3 kg katalizatora

Zużycie: około 1.85kg/litr
Po zmieszaniu gotową masę powinno się nanieść w ciągu 15 minut.

Czas schnięcia (przy temperaturze +20 ºC):

 • odporność na deszcz – po około 30 minutach
 • właściwości mechaniczne – po około 1 godzinie

Gwarantujemy wysoką jakość produktu.
Przed zastosowaniem produktu należy uwzględnić warunki stosowania w celu uzyskania jak najlepszych właściwości mieszanki.

Triflex posiada m.in. następujące certyfikaty i rekomendacje:
British Board of Agreement (BBA)
European Technical Approvals (ETA)
Factory Mutual (FM)
Underwriters Laboratories (UL)
DIN EN 1436 - Road Markings
Fire tests: BS476 / pr ENV 1187 / pr EN 13501-5 / EN ISO-11925-2:2002 / EN ISO-9239-1:2002
Federal Highways Research Institute (BASt)
Turntable Road Marking Test System (RPA)

 

Material Safety Data Sheet as per regulation (EC) Material Safety Data Sheet as per regulation (EC)