JTM - aplikacja pomiaru ruchu drogowego

Journey Time Monitoring Application and System

JTM - aplikacja pomiaru ruchu drogowego

Journey Time Monitoring to aplikacja online (internetowa) służąca do pomiaru natężenia ruchu drogowego.  Monitoruje, wizualizuje i analizuje czasy przejazdu w ruchu drogowym. System eliminuje potrzebę kosztownego rozmieszczania czujników, sensorów do pomiaru natężenia ruchu na drogach. Aplikacja korzysta z danych pochodzących z crowdsourcingu, aby dostarczać jak najbardziej wiarygodne i dokładne informacje.

 

Kluczowe cechy Journey Time Monitoring:

 • Obliczanie prędkości ruchu i czasu przejazdu na podstawie danych pochodzących z crowdsourcingu
 • Generowanie interaktywnych map z definiowanymi przez użytkownika kolorami tras, które zmieniają się w zależności od prędkości na drodze
 • Możliwość przekazywania informacji o czasie przejazdu i tekstu do znaków zmiennej treści (VMS) z jednego interfejsu
 • Zintegrowany system ostrzegawczy (alerty) do identyfikacji zmian czasu przejazdów w ruchu drogowym za pośrednictwem poczty elektronicznej i pulpitu nawigacyjnego
 • Rozbudowane narzędzia do raportowania z heatmapą i graficzną analizą wyników

 

Kluczowe korzyści Journey Time Monitoring:

 • Pulpit nawigacyjny i alerty e-mailowe powiadamiają o zmianach w natężeniu ruchu, zmniejszając potrzebę całodobowego monitorowania ruchu, na bieżąco informują o problemch związanych z robotami drogowymi, incydentami, awariami i wypadkami drogowymi
 • Analizowanie sieci drogowej pod kątem przyszłych inwestycji, zmian w organizacji ruchu
 • Brak konieczności instalacji sprzętu (hardware) znacznie minimalizuje koszty konfiguracji i pomiaru natężenia ruchu
 • Wysoce elastyczna usługa umożliwia implementację wybranych tras i rozpoczęcie raportowania natężenia ruchu w minutach, a nie w dniach
 • System może być używany w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym smartfonie, tablecie lub komputerze
 • Heatmapy, raporty i wykresy szybko identyfikują potencjalne punkty zwiększonego ruchu
 • Graficzna prezentacja rychu drogowego zapewnia jego szybką analizę

 

Informacje o nastężeniu ruchu w JTM

Dane dotyczące natężenia ruchu są kluczowym zasobem w walce zarządców drogowych o utrzymanie płynności ruchu, zmniejszenie przeciążeń i zarządzanie planowanymi oraz nagłymi zdarzeniami na drogach. Informacje te pomagają analizować i identyfikować wąskie gardła w sieci drogowej, monitorować roboty drogowe i informować kierowców o swobodnym ruchu lub potencjalnych miejscach zatoru, aby umożliwić im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących trasy, którą pokonują. 

Aplikacja Journey Time Monitoring to elastyczne rozwiązanie, które umożliwia zarządcom dróg monitorowanie przepływu ruchu w ich sieci drogowej i odpowiednie reagowanie. System można szybko wdrożyć w celu zarządzania zdarzeniami, robotami drogowymi i powiązanymi objazdami, co pozwala na bieżąco informować użytkowników dróg za pomocą mobilnych znaków zmiennej treści (VMS).

Aplikacja JTM służy do analizowania sieci drogowej pod kątem przyszłych inwestycji, przebudów, obowdnic, rond, zmian organizacji ruchu itd.  

Rozbudowany system raportowania i mapy umożliwiają zarówno monitorowanie na bieżąco, jak i analizę historyczną. Możliwość wdrażania i konfigurowania systemu na wybranych odcinkach dróg na żądanie z poziomu pulpitu zapewnia opcje krótkoterminowych pomiarów, a także długoterminowych analiz. 

Aplikacja Journey Time Monitoring może być używana do rozszerzania lub zastępowania innych systemów monitorowania natężenia i pomiaru ruchu. Jako rozwiązanie oparte na crowdsourcingu może być znacznie bardziej opłacalne i elastyczne niż systemy oparte na twardej infrastrukturze.

 

Crowdsourced Journey Time Data

Aplikacja Journey Time Monitoring jest zasilana danymi pochodzącymi z crowdsourcingu, co eliminuje potrzebę wdrażania systemów ANPR, Bluetooth lub WiFi w celu uzyskania dokładnych i wiarygodnych informacji o natężeniu ruchu. Pozwala to uzyskać znaczące oszczędności dzięki rezygnacji z inwestycji w hardware\'ową infrastrukturę.

Dane crowdsourcingowe działają na zasadzie analizy anonimowych lokalizacji określonych przez GPS, przesyłanych przez użytkowników telefonów komórkowych i nawigacji satelitarnej. Korzystając z tych danych lokalizacji, można obliczyć prędkość i czas przejazdu pojazdów na drodze. Dane pozyskane w ramach crowdsourcingu są gromadzone w małych sekcjach, a następnie łączone, aby zapewnić wiarygodny pomiar dla danej trasy. Zapewnia to płynniejszy przepływ danych w porównaniu z czujnikami Bluetooth i WiFi, które wymagają, aby pojazd pokonał całą trasę, aby dokonać pomiaru.

 

Alerty w JTM

Konfigurowalne przez użytkownika alerty umożliwiają operatorom otrzymywanie powiadomień na pulpicie nawigacyjnym i za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy natężenie ruchu przekroczy ustaloną wcześniej początkową wartość. Ostrzeżenie jest następnie powtarzane, gdy czas zwiększa się o X minut, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości. Alerty są również generowane, gdy czas maleje, aż znajdzie się poniżej początkowej wartości.

Zastosowanie alertów zwraca uwagę operatora na sprawdzenie co spowodowało opóźnienie, np. roboty drogowe, wypadek, awaria pojazdu. Operator może wówczas podjąć odpowiednie działanie. Charakter systemu typu multi-user oznacza, że operatorzy lokalni i centrali mogą być informowani jednocześnie.  

 

Obsługa VMS

Informacje o natężeniu ruchu mogą być automatycznie przesyłane do mobilnego lub stałego systemu VMS, aby informować kierowców o nadchodzących opóźnieniach i umożliwić im wybór alternatywnych tras. Zarządzanie VMS może być zintegrowane, a operatorzy mogą zastąpić domyślne i automatyczne komunikaty, aby reagować na zmieniające się warunki.

 

Interaktywne mapy

Informacje o natężeniu ruchu są wyświetlane na mapach, gdzie poszczególne trasy są oznaczone kolorami na podstawie normalnych, wolnych lub zerowych prędkości ruchu. Schemat kolorów można konfigurować, a definicję normalnej, wolnej i zerowej prędkości można ustawić dla każdej trasy zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami prędkości.

JTM licencjonuje platformę map GoogleTM do wyświetlania informacji o trasach i korzystając z wbudowanych warstw, zapewnia możliwość nakładania informacji o ruchu drogowym GoogleTM wraz z danymi dotyczącymi czasu i natężenie ruchu. Możliwość zobaczenia ruchu na sąsiednich drogach pomaga w zrozumieniu przyczyny i rozmiaru przeciążenia. 

 

Raportowanie i analiza

Dane dotyczące natężenia ruchu mogą dostarczyć cennych informacji na temat wydajności sieci drogowych. Często zbieranie tych informacji bywa pracochłonne i czasochłonne. Aplikacja Journey Time Monitoring zmienia to, udostępniając zestaw narzędzi raportowania, które umożliwiają każdemu użytkownikowi szybką analizę danych i gromadzenie informacji za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak wykresy i heatmapy.

Zintegrowane grafiki zapewniają możliwość tworzenia wykresów średniego, minimalnego i maksymalnego czasu przejazdu oraz prędkości. Można monitorować określone godziny, takie jak 8:00 lub 17:00, aby wyświetlić dane o godzinach szczytu. Najechanie kursorem na wykres spowoduje wyświetlenie podstawowych wartości, zapewniając dodatkowy wgląd w widok graficzny.

Dostępne są raporty dotyczące prędkości i czasu przejazdu, zarówno dla poszczególnych segmentów, jak i dla wielu segmentów jako części analizowanej trasy. Można ustawić spersonalizowane progi oznaczone kolorami, aby utworzyć heatmapy pokazujące wzorce przepływu ruchu w czasie w celu zidentyfikowania wąskich gardeł.

Raporty i wykresy są nie tylko wyświetlane w przeglądarce, ale można je również eksportować do programu ExcelTM, zawierają heatmapy jako formatowanie warunkowe, formuły i wykresy ExcelTM połączone z zawartymi danymi. Dzięki temu użytkownicy mogą analizować i raportować dane bez konieczności poświęcania czasu na formatowanie danych i ręczne tworzenie wykresów. Ze względu na ograniczenia dotyczące licencjonowania danych aplikacja przechowuje dane z 30 dni, ale można je wyeksportować do programu ExcelTM lub pobrać jako plik CSV. Raporty można pobierać w dowolnym czasie wykonywania lub zgodnie z harmonogramem, aby były dostępne z częstotliwością określoną przez użytkownika, co eliminuje potrzebę ręcznego uruchamiania raportów.

 

Elastyczność usług

Aplikacja Journey Time Monitoring umożliwia administratorom tworzenie i usuwanie rozpiętości analizowanych tras w ramach limitów subskrypcji. Elastyczność ta umożliwia wykorzystywanie limitów subskrubcji w celach krótkoterminowych do tymczasowych analiz i monitoringu ruchu drogowego. Jednocześnie inne trasy mogą być analizowane i monitorowane w dłuższej perspektywie czasowej lub stale.

 

Zobacz film jak działa aplikacja Journey Time Monitoring